Historie

BWAS Group ble etablert 1998 som et uavhengig, konsulenteiet selskap med fokus på strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold. Fra 2014 omfatter virksomheten også tradisjonell revisjon og skatt- og regnskapsteknisk rådgivning.