Ole Petter Knutsen

Ole Petter har erfaring fra mer enn 30 år som rådgiver innenfor tjenesteområdet Rådgivning og erfaring innenfor kurs og opplæringsvirksomhet samt som sakkyndig for ulike rettsinstanser.

Ole Petters primærområder er verdsettelse, bedriftsoppkjøp og - omorganisering samt finansiell analyse.

  • Født 1959
  • Siviløkonom

Kontaktinfo:

Email: ole.p.knutsen@bwas.no

Mobil: 932 21 533