Svein Helle

Svein har erfaring fra mer enn 30 år innenfor BWAS Groups tjenesteområder Rådgivning og Revisjon, samt erfaring som foreleser på høyskolenivå og som sakkyndig for ulike rettsinstanser.

Sveins primærområder er transaksjonsmodellering, skatt- og selskapsrettsrelaterte problemstillinger samt revisjon.

Svein har gjennom flere år hatt et særskilt fokus på minoritetsproblematikk ved verdsettelser og transaksjoner

  • Født 1957
  • Siviløkonom
  • Statsautorisert revisor
  • Autorisert regnskapsfører
  • Fondsmeglereksamen
  • CISA Eksamen

Kontaktinfo:

Email: svein.helle@bwas.no

Mobil: 400 17 500