Våre tjenester

BWAS Group er et uavhengig konsulenteiet selskap med høy kompetanse innenfor strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold samt revisjons- og skatteteknisk rådgivning

BWAS Group holder kunnskap, kvalitet og integritet som fundamentale forutsetninger for alle tjenester vi leverer. I nær dialog med våre oppdragsgivere søker vi å gi de beste løsninger på definerte oppgaver - til beste for oppdragsgiver og forretningsmiljøet.

Rådgivning

Våre tjenester innenfor Rådgivning omfatter typisk strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold.

Les mer >>

Revisjon

Våre tjenster innenfor Revisjon omfatter typisk attestasjons- og revisjonstjenester med formål å sikre påliteligheten av regnskapsinformasjon samt kontroll for at formelle regler følges.

Les mer >>