Tjenester

  • Ordinær revisjon og beslektede attestasjonstjenester
  • Skatt og ligningsbistand
  • Selskapsrettslige omorganiseringer
  • Verdsettelse
  • Strategisk og verditeknisk rådgivning ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold

Kontakt oss