Rådgivning

Tjenester

BWAS Group tjenestespekter innenfor Rådgivning omfatter strategisk og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold.

BWAS Group har over tid etablert en betydelig kompetanse innenfor verdivurdering av virksomheter samt erfaring som rådgiver i ulike eierskifteprosesser samt for verdibekreftelse eller grunnlag for beslutningsstøtte.

Type oppdrag

Typiske oppdrag innenfor strategisk og verditeknisk rådgivning er:

Verdsettelse og bistand ifm eierstrukturendringer ved:

  • Fisjon / fusjon
  • Generasjonsskifte
  • Kjøp / Salg av virksomhet
  • Inn- / Utløsning

Verdsettelse og sakkyndige uttalelser ifm:

  • Allokering av kjøpspris
  • Tingsinnskudd
  • Finansiell restrukturering

BWAS Group har over tid hatt et særskilt fokus på minoritetsproblematikk ved verdsettelser.