BWAS Group

Kunnskap

BWAS Group er et uavhengig konsulenteiet selskap med høy kompetanse innenfor strategisk
og verditeknisk rådgivning for aksjonærer og ledelse ved transaksjoner og andre verdiorienterte forhold samt revisjons- og skatteteknisk rådgivning.

Kvalitet

BWAS Groups rådgivere har lang erfaring innenfor tjenesteområdene, høy faglig kompetanse og fokus på å løse alle oppgaver på en tids- og kostnadseffektiv måte. Vårt mål er å levere tjenester med høy faktisk og oppfattet verdi for våre oppdragsgivere.

Integritet

BWAS Group holder kunnskap, kvalitet og integritet som fundamentale forutsetninger for alle tjenester vi leverer. I nær dialog med våre oppdragsgivere søker vi å gi de beste løsninger på definerte oppgaver - til beste for oppdragsgiver og forretningsmiljøet.