Revisjon

Tjenester

BWAS Group tjenestespekter innenfor Revisjon omfatter uavhengige attestasjons- og revisjonstjenester med formål å sikre påliteligheten av regnskapsinformasjon, kvalitetssikre systemer og prosesser, identifisere risikoområder samt kontrollere at formelle regler følges.

BWAS Group utfører revisjon for klienter av varierende størrelse og bransje, og har over tid etablert en betydelig kompetanse innenfor tjenesteområdet og kan tilby tjenester av høy faglig standard.

Typer oppdrag innenfor:

  • Lovpålagt revisjon
  • Forenklet revisorkontroll
  • Ulike attestasjonsoppgaver
  • Bistand ved årsoppgjør
  • Utarbeidelse av ligningsdokumenter
  • Annen offentlig rapportering
  • Bistand skatt / lignings
  • Bistand selskapsetablering